Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, ÖSTERSLÖV 25:2 ÖSTERSLÖVS GAMLA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Österlövs prästgård 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERSLÖVS GAMLA PRÄSTGÅRD (akt.)
Skåne
Kristianstad

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

ÖSTERSLÖV 25:2

Historik

Österslövs prästgård utgjorde ända in på 1960-talet av en fyrlängad envåningsanläggning av traditionell typ. Av den ursprungliga gården kvarstår nu den oregelbundna norra längan, i vilken det gamla timrade bostadshuset - daterat 1695 och därmed länets äldsta prästgårdsbyggnad - ingår. Övriga delar tillkom successivt under 1700-talet och inrymde fram till 1921 bostadsdelen. De är uppförda i korsvirke, som är panelat mot gårdssidan och putsat mot den angränsande kyrkogården. Efter en omfattande restaurering 1984-85 användes längan som församlingshem. Intill prästgårdslängan finns ett mindre hus, Hjortska huset, från omkring 1800 (ingå...

Läs mer i eget fönster