Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bjuv kn, VRAMS GUNNARSTORP 2:1 VRAMS GUNNARSTORPS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

CD1602:062

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VRAMS GUNNARSTORPS SLOTT (akt.)
Skåne
Bjuv

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

VRAMS GUNNARSTORP 2:1

Historik

Vrams Gunnarstorps slott är en sluten fyrlängad anläggning i tegel. Norra längan går tillbaka till 1500-talet. Övriga längor är uppförda mellan 1633 och 1645 av den danske riksamiralen Jørgen Wind och hans hustru Ingeborg Ulfstrand. Slottet restaurerades på 1850-talet, då homejernas barockgavlar, fasadernas putsornamentik och tornens lanterniner tillkom. Herrskapets huvudvåning inreddes på 1630-talet i södra längan, där de kraftiga bjälktaken försågs med dekorativa målningar. Dessa är nu dolda under senare tillkomna gipstak utom i de stora gavelsalarna. Ekonomilängorna byggdes på 1850-talet i Bruniusstil. De har kraftiga gråstensmur...

Läs mer i eget fönster