Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KÅREHOLM 3:1 KÅREHOLMS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅREHOLMS HERRGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

KÅREHOLM 3:1

Historik

År 1792 ärvde Johan Gabriel Oxenstierna ett stort antal gårdar, däribland Kårehatt, vilken han, efter tillbyte av ett par granngårdar, lät bebygga till säteri och döpa om till Kåreholm. Inget av denna säteribebyggelse finns kvar. På den äldre timrade mangårdsbyggnadens plats uppfördes 1823 den nuvarande i tegel, dock något förskjuten i sin position. Huvudbyggnaden, i en och en halv våning, har gulfärgad slätputsfasad med vita omfattningar och rusticeringar i hörn och kring huvudingångens portal. Arkitekten är okänd, men byggnaden har likheter med andra hus tillskrivna L J von Röök.
Flygeln, uppförd 1833, är en direkt kopia av de lå...

Läs mer i eget fönster