Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KVARNHOLMEN 2 HOLMENTORNET Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00763

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMENTORNET (akt.)
Östergötland
Norrköping

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

KVARNHOLMEN 2

Historik

Holmentornet bildar entré till Holmens Bruk AB:s numera övergivna fabriksområde vid Motala Ström. Byggnaden uppfördes 1750, sannolikt för att markera brukets självständighet gentemot stadens styrelse, praktiskt fungerade byggnaden som arkiv och kontor.
Tornbyggnadens stomkonstruktion består av bärande tegelväggar med träbjälklag och tornkonstruktioner helt i trä. Den är uppförd i en förenklad barockstil där krönet bärs upp av rusticerade hörnkedjor och gesimser i grafitgrått mot de dovt gula putsfasaderna med dess lisener, bröstningsspeglar och stora tätspröjsade fönster.
Tornhuven är mjukt rundad. På en hög åttkantig tambur vilar e...

Läs mer i eget fönster