Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEJDE PRÄSTGÅRDEN 1:8 HEJDE PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/215 (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEJDE PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

HEJDE PRÄSTGÅRDEN 1:8

Historik

Manbyggnaden i en våning uppfördes under medeltid. Den genomgick flera ombyggnader under första hälften av 1700-talet, då den i huvudsak erhöll sitt nuvarande utseende med enkelt symmetriskt putsade fasader och markant, hög vindsvåning med tungt spetsigt sadeltak utan gavelutsprång. De medeltida delarna avtecknar sig genom tjocka murar och nischer i källare samt som sekundärt inplacerade delar. Byggnaden genomgick en renovering 1939 då bl.a. en rad medeltida byggnadsfragment frilades, såsom fönsteromfattning och en urtappningssten.
Flygeln uppfördes under 1700-talet i kalksten under mansardtak och har tidigare nyttjats som visthus-,...

Läs mer i eget fönster