Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ENVÄLDET 5 RINGBORGSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

NKPG RINGBORGSK HUSET FR Ö DEC06JS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RINGBORGSKA HUSET (akt.)
Östergötland
Norrköping

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

ENVÄLDET 5

Historik

Ringborgska huset uppfördes 1784, byggherren hette Cederhjelm. Den ansenliga byggnaden i gustaviansk stil av reveterat timmer i två våningar och vindsvåning har vertikala lisener mellan fönsteraxlarna och brutet tak med valmade gavelspetsar.
1914 företogs en större ombyggnad efter ritningar av arkitekten I G Clason, varvid hela bottenvåningen inreddes till kontor. Fasad och entré mot gatan förändrades, vindsvåningen inreddes och takkupor byggdes till. Samtliga fönster förstorades och fick ändrad spröjsindelning. 1919 tillbyggdes en flygel efter ritningar av arkitekten Werner Northun, Norrköping. Flygeln fick en våning med inredd vin...

Läs mer i eget fönster