Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, BERGSBRON 8 M.FL. BERGSBROGÅRDEN OCH KNÄPPINGEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergsbrogarden-Knappingen-416px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGSBROGÅRDEN (SKIÖLDSKA HUSET) OCH KNÄPPINGEN (NORRKÖPINGS STADSMUSEUM) (inakt.), BERGSBROGÅRDEN OCH KNÄPPINGEN (akt.)
Östergötland
Norrköping

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Utbildning och vetenskap - Museum

Industri - Textil och konfektion - Konfektion

Hantverk och manufaktur - Industrianläggning

Hantverk och manufaktur - Industrianläggning

Utbildning och vetenskap - Museum

BERGSBRON 8

NORDANTILL 1:1

Historik

Norrköpings stadsmuseum är sedan 1981 inrymt i två gamla hantverks- och industrigårdar mitt i det komprimerade industrilandskapet, längs Motala ström. Det är Bergsbrogården (eller Skiöldska gården) i väster och f.d. Fagerströmska gården, med Knäppingen och industrihusen ULTRA och NIGA, i öster. På Bergsbrogården kan den nuvarande gårdsbildningens anor räknas från 1700-talets mitt. På gården finns ett reveterat kontors- och bostadshus längs med gatan, stall och magasin på gården och två små lusthus ute på de små holmarna i strömmen. Miljön ger en god uppfattning om hur en fabrikör bodde kring sekelskiftet 1900.
På Fagerströmska gårde...

Läs mer i eget fönster