Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, BOTANICUM 15 LUNDS BOTANISKA TRÄDGÅRD MED AGARDHIANUM, KOLHUSET, ORANGERIET, BOTANISKA MUSEET OCH INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMATISK BOTANIK Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W2922

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDS BOTANISKA TRÄDGÅRD MED AGARDHIANUM, KOLHUSET, ORANGERIET, BOTANISKA MUSEET OCH INSTITUTIONEN FÖR SYSTEMATISK BOTANIK (akt.)
Skåne
Lund

Utbildning och vetenskap - Botanisk trädgård

Utbildning och vetenskap - Botanisk trädgård

BOTANICUM 15

Historik

Botaniska trädgården anlades 1862-67 under ledning av professor Jakob Georg Agardh. Då uppfördes efter ritningar av byggmästaren P. C. Sörensen: Agardhianum, som vaktmästarbostad och botaniskt museum, Orangeriet, bestående av sju sammanbyggda växthus, Kolhuset med sina krenelerade murar, samt Agardhska dammen för orangeriets vattenförsörjning. 1888 ställde Lunds stad mark till förfogande för en utvidgning av trädgården på vilkor att densamma hölls öppen för allmänheten. Institutionen för systematisk botanik byggdes då på den tillkomna delen 1889-91 efter ritningar av H. T. Holmgren. Ytterligare några tomter införlivades med trädgård...

Läs mer i eget fönster

Botaniska trädgårdens historia i Lund går tillbaka till årtiondena omkring sekelskiftet 1700, då den första trädgården anlades. Den låg i den gamla ärkebiskopsborgens fruktträdgård, på platsen för nuvarande Universitetsplatsen, och var en av många botaniska trädgårdar som anlades vid de europeiska universiteten under 1500- och 1600-talet. På 1740-talet satsade universitetet på att sätta trädgården i stånd och överintendenten Carl Hårleman anlitades för planläggningen. År 1745 presenterade han sin generalplan för området, som sträckte sig från nuvarande Lundagård, söder om Kungshuset, över nuvarande Universitetsplatsen till Paradisly...

Läs mer i eget fönster