Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, KÖPINGE 101:1 KÖPINGE RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning

Ryttmästarebostället 9.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖPINGE RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE (akt.)
Skåne
Kristianstad

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

KÖPINGE 101:1

Historik

Under indelningsverkets tid lät Karl XI utarbeta typritningar för officersboställen, med främsta syfte att ge officerare av samma rang likvärdiga bostäder. Köpinge ryttmästareboställe är det ena av de två boställen som byggdes i Skåne efter 1752 års typritningar av Carl Hårleman. Manbyggnaden, som i exteriören uppvisar smärre avvikelser från typritningarna, uppfördes 1753-54 på källaren till ett nedbrunnet boställe från 1676. Det är en tegelbyggnad med brutet tak, putsad och indelad i lisener. Byggnaden är i stort oförändrad vad beträffar exteriör och rumsindelning. Samtidigt med manbyggnaden uppfördes två flygelbyggnader, av vilka ...

Läs mer i eget fönster

På Ryttmästarbostället uppfördes under 2009 en ny flygelbyggnad, ateljé. Den byggdes på platsen för en 1896 nedbrunnen köksflygelbyggnad.
KÄLLA: Rapport 2010:55. Ryttmästarbostället - flygelbyggnad, Antikvarisk medverkan, 2009, Heikki Ranta, Regionmuseet Kristianstad.