Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, TYGGÅRDEN 2 TYGHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Tyghuset 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYGHUSET (akt.)
Skåne
Kristianstad

Försvarsväsende - Stalletablissemang

Försvarsväsende - Stalletablissemang

Försvarsväsende - Stalletablissemang

Försvarsväsende - Stalletablissemang

TYGGÅRDEN 2

Historik

Huset uppfördes 1616-17 som stallbyggnad för Christian IV:s räkning av tegel på stengrund i en våning. Det användes senare som tyghus och höjdes ca 1780 med ytterligare en våning under brutet tak. Åren 1956-59 iordningställdes byggnaden som museum efter förslag av stadsarkitekten Robert Larsson. Till huset hör en gård med mur och portal. Den senare, ritad av J. E. Rehn, utgjorde den forna södra stadsporten.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3