Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, GAMLA STADEN 8:2 KÄRNAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Kärnan 3.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRNAN (akt.)
Skåne
Helsingborg

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Borg

GAMLA STADEN 8:2

Historik

Kärnan började sannolikt byggas 1360 av Valdemar Atterdag och ingick då i en ringmursomsluten försvarsanläggning. Tornet, som stod färdigt vid seklets slut, skulle vid belägring även kunna tjäna som bostad. Byggnaden har omkring 4.5 m tjocka basmurar och är försedd med ett femsidigt, framspringande trapphus. Under 1400-talet ändrades bjälklagen så att de ursprungliga sex våningsplanen blev fyra. Utöver försvarsutrymmen fanns kök, bostad och kapell. Vid en restaurering fick byggnadens övre del sin nuvarande utformning med krenelering och flaggtorn.

Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 decembe...

Läs mer i eget fönster