Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, MAGNUS STENBOCK 20 GAMLEGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Gamlegården 6.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLEGÅRD (akt.), GAMLEGÅRDEN (akt.)
Skåne
Helsingborg

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

MAGNUS STENBOCK 20

Historik

Gamlegård är ett tvåvåningshus av korsvirke och tegel under ett högt tegeltäckt sadeltak. Byggnaden är troligen uppförd under 1700-talets första hälft. En mindre gårdsflygel, uppförd efter ritningar av Mauritz Frohm 1877, är sammanbyggd med huvudlängan. Bland ägarna märks bl.a. borgmästaren Petter Pihl, som bebodde gården åren 1737-59. År 1923 restaurerades huvudbyggnaden, varvid en under 1700-talet tillkommen brädpanel avlägsnades. Byggnaden, som från 1920-talet och fram till 1960-talet inrymde bl.a. läkarmottagning och frisersalong, används i dag som föreningslokal för ordenssällskapet Förbundet F B.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1...

Läs mer i eget fönster