Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östra Göinge kn, VANÅS 3:12 VANÅS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

Vanås 416pxl.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VANÅS SLOTT (akt.)
Skåne
Östra Göinge

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

VANÅS 3:12

Historik

Gården är känd sedan mitten av 1400-talet. Från denna tid härrör möjligen en i det närmaste kvadratisk byggnad, ingående i den nuvarande borganläggningen. Denna består av fyra putsade och vitkalkade tvåvåningslängor med rikt utformade trappgavlar, omslutande en liten, senare delvis inbyggd borggård. Borgen torde ha erhållit sin karaktär under 1500-talet. Den var då kringgärdad av en vallgrav, som hämtade sitt vattenflöde från den intilliggande sjön. Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av gråsten och tegel vilka parvis flankerar ...

Läs mer i eget fönster