Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, BISKOPSMÖLLAN 1:1 OCH 2:1 TORSEBRO KRUTBRUK Ny sökning Tillbaka till sökning

Torsebro krutbruk 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSEBRO KRUTBRUK (akt.)
Skåne
Kristianstad

Hantverk och manufaktur - Bruk

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Industri - Kemiindustri - Sprängämneindustri

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Handel och bankväsende - Bruk

Historik

Torsebro krutbruk utgör en kulturhistoriskt värdefull bruksmiljö med anor från 1600-talets slut. Anläggningen omfattar bl.a. arbetarbostäder, ekonomibyggnader med stall och smedja, industribebyggelse med bl.a. krutmagasin från 1692 och 1828 samt vågbod. Bruksherrgården omfattar bl.a. brygghus, disponentbostad och köksflygel.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kristianstad län, 1996-12-09, Dnr 221-11273-96