Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristianstad kn, EVERÖD 5:76 EVERÖDS PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Everöds prästgård 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EVERÖDS PRÄSTGÅRD (akt.)
Skåne
Kristianstad

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

EVERÖD 5:76

Historik

Prästgården i Everöd har troligtvis sedan medeltiden varit belägen på sin nuvarande plats strax söder om sockenkyrkan. År 1666 omtalas här en traditionellt utformad fyrlängad gård med halmtak, utom bostadslängan, som hade tegeltak. Detta bostadshus ansågs vid 1700-talets slut vara "helt uppruttet och fördärfvat" och man beslöt därför att uppföra ett nytt. Den nya prästgården uppfördes i en våning av tegel på gråstenssockel och var färdig 1803. De båda mindre korsvirkesflyglarna utgör rester av den äldre gårdsanläggningen. Till byggnadsminnet hör också en mindre ekonomibyggnad från 1800-talet. Den tillhörande stora trädgården började...

Läs mer i eget fönster