Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, ÄSTAD 1:13 BACKSTUGAN LÅNGANSKOGEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BACKSTUGAN LÅNGANSKOGEN (akt.)
Halland
Varberg

Jordbruk - Backstuga

Jordbruk - Backstuga

ÄSTAD 1:13

Historik

Backstugan Långanskogen utgöres av en torplänga med snickarbod, ladugård, bostadsdel och lada. Samtliga rummen ligger i rad efter varandra. Byggnaden är uppförd i skiftesverk och försedd med ett vasstak. Byggnaden har bibehållit karaktären av ett enkelt småfolkshem. I sina äldsta delar härrör den från 1700-talets senare del.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Hallands län, 1991-03-22, Dnr 221-1185-90