Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, KARLSKRONA 2:30 KUNGSHOLMS FORT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSHOLMS FORT (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Citadell

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Citadell

KARLSKRONA 2:30

Historik

Huvudinloppet till Karlskrona skyddas av två befästningar, Kungsholms fort och Drottningskär, som båda planerades i samband med stadens och örlogsbasen grundande.
Ön Kungsholmen befästes på 1680-talet med batterier i provisoriskt jordverk och en redutt på ett skär norr om huvudön. Enligt planerna skulle ön omslutas av en femhörnig bastionsfästning. Penningbrist gjorde att arbetena fördröjdes och först år 1741 var sjökastellet slutet.
Befästningsverken var mycket förfallna då Kungl. Maj:t år 1820 beslöt att bygga om Kungsholmen till huvudfästning vid inloppet till Karlskrona. Den nya fästningen planerades av Baltzar Cronstrand och by...

Läs mer i eget fönster