Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Olofström kn, BROKAMÅLA 1:17 M.FL. BROKAMÅLA BACKSTUGA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROKAMÅLA BACKSTUGA (akt.)
Blekinge
Olofström

Jordbruk - Backstuga

Jordbruk - Backstuga

BROKAMÅLA 1:17

BROKAMÅLA 1:18

Historik

Den aktuella backstugan har ena långsidan ingrävd i backslänten ett tiotal meter från sjön Halen. De fria väggarna är klädda med rödfärgad locklistpanel. På baksidan finns en tillbyggd vinkel som korresponderar med stugans vindsvåning. Byggnaden har ett brant, spåntäckt sadeltak och en takkupa på framsidan.
Bottenvåningen omfattar ett rum och kök på ömse sidor om en central förstuga. Bakom köket, som har bevarat spiskomplex, finns en i backslänten ingrävd källare.
Byggnadens exteriör är väl bevarad liksom bottenvåningens interiör, vilken i huvudsak är oförändrad sedan 1915. Vindsvåningen inreddes på 1970-talet till sommarbostad.
Ba...

Läs mer i eget fönster