Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, HÄSTKVARNEN 7 HOLLSTRÖMSKA MAGASINET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997702

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLLSTRÖMSKA MAGASINET (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Örlogsbas

Försvarsväsende - Örlogsbas

HÄSTKVARNEN 7

Historik

Hollströmska magasinet, uppfört som förråd för proviant och spannmål av proviantmästaren C. Hollström år 1783, är en putsad tegelbyggnad i tre våningar under plåtklätt sadeltak. Den hade ursprungligen två våningar och mansardtak. Sitt nuvarande utseende fick anläggningen på 1880-talet. Det stora fönster som togs upp i samband med denna ombyggnad antyder, att planer förelegat att använda huset för annat ändamål än som förråd.
Magasinet användes sedan slutet av 1800-talet som rustkammare för matros-, eldare- och hantverkskompanierna, d.v.s. som persedelförråd. Förrådsfunktionen upphörde 1978 då örlogsbasen sålde huset till utveckling...

Läs mer i eget fönster