Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK Ny sökning Tillbaka till sökning

13706 Sverker Larsson 2006-08-03 nr 025

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORNS TEGELBRUK (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

HORNS-AXTORP 1:5

Historik

Horns tegelbruk ligger i anslutning till gården Axtorp i Horns by på Vadsboslätten. Anläggningen består av ett antal byggnader som inrymmer tegelbrukets olika funktioner med tillhörande utrustning. Råmaterialet för tegeltillverkning, dvs lera av mycket hög kvalitet, finns i täkter i närheten. Tegeltillverkning i Horn startade i liten skala i mitten av 1800-talet. Teglet brändes då i sk fältugnar. I början av 1900-talet uppfördes den första mer permanenta tegelugnen. Tillverkningen var från början inriktad på mur och taktegel men från 1919 gjorde man även dräneringsrör, vilket kom att bli den dominerande produkten från 1950-talet. Te...

Läs mer i eget fönster

Horns tegelbruk hörde tidigare ihop med Axtorp, gården, och kallas i de tidigaste källorna Axtorps tegelbruk där tegeltillverkningen ska ha börjat i mitten av 1800-talet. Vid början kan det varit att tillverkningen av tegel var handslaget murtegel som brändes i s k fältugnar då det finns spår av något som kan ha varit sådana på markerna.

I Skaraborgs länskalender nämns inte tegeltillverkning på Axtorp 1869, vilket ger antaganden om att tegeltillverkningen kanske bara var för den egna gårdens behov. Däremot så benämns, Skaraborgs länskalender i, början av 1900-talet Axtorp som en gård med tegelbruk och mejeri. En av flamugnarnas nyb...

Läs mer i eget fönster