Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 1:9 UNIVERSITETSHUSET, UNIVERSITETSPARKEN, GUSTAVIANUM OCH EKERMANSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

f9913518

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UNIVERSITETSHUSET, UNIVERSITETSPARKEN, GUSTAVIANUM OCH EKERMANSKA HUSET (inakt.), UPPSALA UNIVERSITET (akt.)
Uppsala
Uppsala

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitet

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitetsinstitution

Utbildning och vetenskap - Skola - Universitet

FJÄRDINGEN 1:9

Historik

UNIVERSITETSHUSET MED UNIVERSITETSPARKEN - 1684 skänkte drottning Kristina platsen till universitetet. Här byggdes 1663 ett exercishus (även kallat Akademistallet), som stod kvar i drygt 200 år. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1878-87 efter en arkitekttävlan där arkitekt Herman Teodor Holmgren vunnit första priset. Den skulpturala utsmyckningen på huvudfasadens mittparti utfördes av Oscar Berg och Carl Johan Dyfverman. Dekorationsmålningar gjordes av Svante Thulin.

GUSTAVIANUM - Byggnaden uppfördes under 1300- och 1400-talen som ärkebiskopsgård, men blev föremål för genomgripande förändringar 1622-26 efter ritningar av den hollän...

Läs mer i eget fönster

Uppsala universitet grundades 1477. Till en början bestod undervisningen främst av föreläsningar i filosofi, juridik och teologi, och det fanns inte någon naturvetenskaplig
utbildning. Stormaktstidens framgångar på 1600-talet medförde att Sveriges adel behövde utbildas för att kunna representera landet. Gustav II Adolf gav därför generösa donationer som lade en stabil ekonomisk grund för universitetet. Satsningen gjorde att antalet studenter ökade. I samband med detta breddades inriktningen till att omfatta mer än prästutbildning även om medicin, botanik, fysisk och praktisk medicin ansågs vara samma vetenskap.
Gustavianum byggdes...

Läs mer i eget fönster