Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvkarleby kn, MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1 MARMA LÄGER Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1124/95

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARMA LÄGER (inakt.), K 0188 (inakt.)
Uppsala
Älvkarleby

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

Försvarsväsende - Mötes-, exercis- och lägerplats

MARMA MILITÄRÖVNINGSFÄLT 1:1

Historik

Marma artilleriskjutfält anlades 1880 och bebyggelsen tillkom i huvudsak under det närmast följande decenniet efter ritningar av Axel och Hjalmar Kumlien, vilka också uppgjorde planen för lägret. Byggnaderna uppfördes av trä - med undantag för smedjan - och har i huvudsak bevarat sitt ursprungliga utseende. Skjutfältet överfördes 1903 till A 5, 1927 till A 1 och 1963 till I 14.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1994-05-31.