Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 24:1 DEKANHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

D202509

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DEKANHUSET (akt.), ODEN (inakt.)
Uppsala
Uppsala

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

FJÄRDINGEN 24:1

Historik

Byggnaden uppfördes på 1740-talet som bostadshus av dåvarande akademiräntmästaren, sedermera hovintendenten Peter Julin (Skiöld). Till byggnaden hörde ursprungligen en kringbyggd gård med stall och andra ekonomibyggnader. Carl Hårleman antas ha svarat för ritningarna, men det har inte med säkerhet påvisats. I byggnadens norra del ingår delar av ett medeltida hus "Dekanens hus". 1834-37 byggdes huset om under ledning av löjtnant Sternberg, varvid det fick sin nuvarande nyklassiska fasad. Samtidigt inreddes huset för Katedralskolan, som disponerade byggnaden fram till 1869. Fram till 1916 var folkskoleseminariet inrymt och nu disponer...

Läs mer i eget fönster