Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, GAMLA STADEN 1:11 BOHUS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900914/025

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOHUS FÄSTNING (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Försvarsväsende - Befästning

Försvarsväsende - Borg

Försvarsväsende - Citadell

Försvarsväsende - Befästning

GAMLA STADEN 1:11

Historik

Den norske kungen Håkon Hålägg började anlägga fästningen 1308. Omfattande utvidgnings- och förstärkningsarbeten påbörjades 1584. Bohus blev en för sin tid modern fästning, försågs med vallmursgördel och tillhörande bastioner och kurtiner.
I Roskildefreden 1658 blev fästningen svensk.
Under den s k Gyldenlöwefejden, 1678, skadades den då svenska fästningen svårt men reparerades och förstärktes under ledning av Erik Dahlbergh.
Bland annat byggdes då det ursprungliga fyrkantiga tornet Fars Hatt om till ett starkare befäst rundtorn. Bohusfästning utdömdes 1789 och ortsbefolkningen fick tillstånd att från fästningen ta det byggnadsmate...

Läs mer i eget fönster