Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, BISKOPS-ARNÖ 1:1 BISKOPS-ARNÖ Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BISKOPS-ARNÖ (akt.)
Uppsala
Håbo

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

BISKOPS-ARNÖ 1:1

Historik

Arnö förvärvades åt Uppsala Domkyrka av ärkebiskopen Magnus Bosson i slutet av 1280-talet. Borgen uppfördes i början av 1300-talet för ärkebiskopen Olof Björnsson med de från medeltidens kontinentala fursteplats typiska tre byggnadsenheterna: salbyggnad, kapell och bostadshus. Av den ursprungliga anläggningen finns idag kvar ovan jord delar av salbyggnaden (gotiska pelarsalen) och bostadshuset (den kvadratiska nuvarande södra flygeln). Salbyggnadens bottenvåning har trots sitt eleganta utförande antagligen använts som förrådslokal eller stall, som ofta var fallet på kontinenten. Arnö drogs in till kronan 1527.
Om- och tillbyggnad a...

Läs mer i eget fönster