Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, KASTELLEGÅRDEN 1:1 KASTELLEGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

dhi14027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KASTELLEGÅRDEN (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

KASTELLEGÅRDEN 1:1

Historik

Kastellegården ligger på den forna staden Kongahellas mark.
Vid Kastellegården fanns ett kloster, vars mark på 1500-talet lades under Bohus fästning som kungsgård. Av äldre bebyggelse finns ingenting bevarat ovan jord. Nuvarande manbyggnad uppfördes 1862. Flyglarna är dock äldre. Ekonomibyggnaderna uppfördes 1903.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Kastellegården har sitt ursprung i kungsgården Kungahälla som förmodas ha legat i
Storängens dalgång intill den då ännu farbara Kyrkebäcken. Det finns belägg för att norska
regenter satt i Kungahälla från andra hälften av 900-talet, men Kungahälla nämns redan i de
fornnordiska sagorna från 650.

Under tidig medeltid anlades många städer i kungsgårdarnas närmsta hamnläge för att säkra
kontrollen över landskapet. Omkring år 1080 anlades staden Kungahälla vid Nordre Älvs
strand, på platsen för dagens Kastellegård. Vattnet utgjorde under mycket lång tid den
huvudsakliga kommunikationsleden.

Staden blev tidigt en centralpunkt ...

Läs mer i eget fönster