Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Solna kn, HAGA 2:1 HAGA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

95396RH

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGA TINGSHUS (akt.)
Stockholm
Solna

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Rättsväsende - Tingshus

HAGA 2:1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är beläget i Hagaparkens utkant och frontfasaden vetter mot sydväst där den starkt trafikerade Uppsalavägen sträcker sig från Stockholm åt nordost. En vacker trädgård omringar tingshuset som avgränsas från Hagaparken med ett trästaket. Stallmästargården som fungerade som tingsställe under 1700- och 1800-talet ligger strax intill.

Omkring 1870, då de fem tingslagen Åker, Värmdö, Danderyd, Sollentuna och Färentuna fick benämningen Södra Roslags domsaga, började häradshövdingen Bror Wilhelm Hernblom verka för att domsagans tingshusbyggnadsskyldige skull...

Läs mer i eget fönster

Haga tingshus uppfördes 1905-07 som tingshus för Södra Roslags Domsaga. Ritningarna utfördes av arkitekterna Fritz Ullrich och Erik Hallqvisth. År 1967 flyttade domsagan ut och sedan slutet av 1970-talet har Statens Strålskyddsinstitut lokaler i huset. Vissa rum har delats av och viss modernisering har gjorts.
Byggnaden är kvadratisk med fyra utskjutande hörntorn och är i två våningar med inredd vind. Exteriören är en rikt artikulerad putsfasad, med ornamentik i stuck och natursten i jugendbarock. Huset har ett högt valmat plåttak och småspröjsade fönster. Interiören är omsorgsfullt utformad med bl a kryssvalv, stuck- och marmorkl...

Läs mer i eget fönster