Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HÄRNEVI 2:2 M.FL. HÄRNEVI KVARN OCH SÅG Ny sökning Tillbaka till sökning

dch22023

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRNEVI KVARN OCH SÅG (akt.)
Uppsala
Enköping

Hantverk och manufaktur - Kvarn - Industrikvarn

Hantverk och manufaktur - Såg

Hantverk och manufaktur - Kvarn

HÄRNEVI 2:2

HÄRNEVI 11:1

KYLSTA 8:2

HÄRNEVI 11:3

Historik

Härnevi kvarn är en i det närmaste komplett bevarad miljö med industri- och bostadsbebyggelse och tillhörande trädgård. kvarnbyggnaden stod klar att tas i bruk 1864 och ersatte då fem mindre kvarnar vid närbelägna fall. Rester av dessa finns bevarade idag. Kvarnens byggherre var konstnären vid Sala silvergruva G. W. Schröder. Kvarnbyggnaden fick en arkitektoniskt medveten utformning med släta, vitputsade fasader och dekorativt listverk, pilastrar och omfattningar i tegel. Ett ångmaskinhus har tillbyggts vid den södra fasaden och ett turbinhus mot ån. Driften lades ned år 1988. Byggnaden är synnerligen välbevarad både invändigt och u...

Läs mer i eget fönster