Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lerum kn, TOLLERED 1:82 TOLLEREDS ÖVRE KRAFTVERK OCH TUB Ny sökning Tillbaka till sökning

13355_LR20061122 026mini.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOLLEREDS ÖVRE KRAFTVERK OCH TUB (akt.)
Västra Götaland
Lerum

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

TOLLERED 1:82

Historik

Tollereds övre kraftverk och tub
Anläggningen omfattar en kraftverksbyggnad belägen i Tollereds ström mellan Torskabotten och Säveån. Byggnaden uppfördes under åren 1908-1909 med en fallhöjd av 47 meter. En viss ombyggnad av maskineriet skedde under åren 1933-34. Vattnet leddes ursprungligen via en ca 300 meter dels nedgrävd dels i luften gående järntub. Delar av tubens sträckning under mark är idag borttagen. I byggnadsminnet ingår kraftstationsbyggnaden, vattentuben och den dammanläggningen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1991-12-16, Dnr 221-4-90

Utrustningen bestod av turbiner och väx...

Läs mer i eget fönster