Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, LANDSBERGA 1:1 LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE (akt.)
Uppsala
Enköping

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe

LANDSBERGA 1:1

Historik

Landsberga i Lagunda härad hette tidigare Lagundsberg och omtalas som kungsgård redan på 1300-talet. Senare blev gården kyrkogods men drogs in vid reformationen och var sedan frälsegods fram till 1683, då det genom Karl XI:s reduktion drogs in till kronan. Landsberga blev senare översteboställe för Upplands infanteriregemente. Greve Adolf Ludvig von Schwerin, som blev regementschef 1796, lät uppföra den nuvarande nyklassicistiska huvudbyggnaden efter ritningar av Gustaf af Sillén. Huset stod färdigt 1801. Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i en och en halv våning på en hög, delvis inredd källare, i vilken ingår två tunnvälvda ...

Läs mer i eget fönster