Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, VÄSTERÅS 1:183 M.FL. VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERK, MASKINHALL M.M Ny sökning Tillbaka till sökning

085W1868

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERÅS ÅNGKRAFTVERK, MASKINHALL M.M (inakt.)
Västmanland
Västerås

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

VÄSTERÅS 1:183

VÄSTERÅS 1:231

VÄSTERÅS 1:250

ÅNGKRAFTVERKET 1

ÅNGKRAFTVERKET 3

Historik

Anläggningen planerades redan från början som ett reservkraftverk till Älvkarleby kraftstation. Kungliga Vattenfallstyrelsen ansökte år 1915 hos Kungl. Maj:t att få uppföra en ångdriven kraftstation i Västerås. År 1915 togs även Älvkarleby vattenkraftstation i bruk. Härifrån matades strömmen via en 70 kV ledning ut till det östra centralblocket, Dannemora, Uppsala, Enköping och Västerås. Vattenföringen i Dalälven var på den tiden mycket varierad och därför behövdes det ett komplement till kraftstationen. Genom att placera ett ångkraftverk i slutet av nätet kunde man vid eventuella fel på kraftnätet mata strömmen från två håll.
Bosta...

Läs mer i eget fönster