Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lerum kn, ALMEKÄRR 3:346 M.FL. HILLEFORS GRYNKVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_4863.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HILLEFORS GRYNKVARN (akt.)
Västra Götaland
Lerum

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Kvarn

HUNSTUGAN 1:109

ALMEKÄRR 3:346

Historik

Under senare år har Hillefors grynkvarns museiföreningen gjort omfattande renoveringsarbeten.
Skorstenen är nedtagen och återuppbyggd
Turbinerna är upptagna och helrenoverade och tillbakasatta.
Turbinhuset är ombyggt.
Rännan är totalrenoverad.
Föreningen jobbar vidare med ytterligare renoveringar med målet att kunna köra kvarnen i musealt avseende.

Källa: Informant Hillefors grynkvarns musieförening 2020-02-10

Hillefors grynkvarn är belägen invid Säveåns norra strand i Stenkullen. Anläggningen omfattar en grynkvarn, där man tillverkat havregryn, träränna och turbinhus, en fd såg och en benstamp. Kvarnverksamheten har bedrivits sedan 1800-talets slut men de nuvarande byggnaderna stammar i huvudsak från 1913 då verksamheten återuppfördes efter en brand. Själva kvarnbyggnaden är utformad i tegel medan ränna, såg och benstamp är byggda i trä.
Säveån har ett slingrande lopp. På sina ställen flyter den lugnt i breda fåror och på andra håll smalnar den och bildar forsar. Flera partier i ådalgången utnyttjades för slåtter och bete. Där ån smalnar...

Läs mer i eget fönster

Anläggningen, med grynkvarnen från 1910-11, ligger precis intill Säveån i Lerum. Grynkvarnen är byggnadsminne sedan 1990.

I anslutning till tegelbyggnaden finns en sågbyggnad, en benstampsbyggnad, en turbinränna och ett turbinhus av trä. Dessa härrör från tiden före bränderna 1905 och 1909. Benstampens verksamhet lades ner under 1930-talet då hemmaslakten upphörde. Sågen lades ner i mitten av 1960-talet och framställningen av ”Hillefors Ångpreparerade Havregryn” upphörde i slutet av 1980-talet. Övriga kvarvarande byggnader är magasin (1913-1914), garage (1923), bostadshus (1877-1899), hönshus, stall, vedbod och dammbyggnad (1923).
...

Läs mer i eget fönster