Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, VANÄS 1:9 VANÄS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VANÄS FYR (akt.), VANÄS FYRPLATS (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

VANÄS 1:9

Historik

Vanäs fyr är belägen på ett grund vid Vanäs uddes östra sida i Vättern. Den är uppförd 1892 av locklistpanelat och vitmålat trä med åttkantig plan samt uppåt avsmalnande. Även lanterninen är åttkantig. Till fyren leder en träbrygga på tre stenkistor, uppförd 1911 och förnyad 1960.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnen Vanäs fyr. Riksantikvarieämbetet, 1998-06-26

Den första fyren uppfördes på den norra delen av Paviljongudden och var byggd på land.
Fyrtornet utgjordes av en kvadratisk sockel med ett torn som smalnade av i toppen och
kröntes av en lanternin. Tälttaket var sannolikt plåttäckt med en knopp i toppen. Fyrtornet var
panelat med en lockpanel med en kraftig gördelgesims mellan den kvadratiska sockeln och
det konformade tornet. Det är oklart hur fyrens inre såg ut men på äldre foton syns en lucka i
panelen och troligen fanns det en stege eller trappa invändigt. Fyrapparaten bestod troligen
av en parabolisk spegelapparat med oljelampa för rovolja och visade fast sken. Det finns
...

Läs mer i eget fönster