Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Fagersta kn, VÄSTANFORS 11:77 M.FL. VÄSTANFORS GAMLA KRAFTSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTANFORS GAMLA KRAFTSTATION (akt.)
Västmanland
Fagersta

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

VÄSTANFORS 11:77

VÄSTANFORS 11:55

Historik

Västanfors kraftstation är belägen vid Kolbäcksån. Verket uppfördes inför en utvidgning av bruksrörelsen i Fagersta, då elbehovet kraftigt ökade. Kraftstationen byggdes åren 1899-1900 av Fagersta Bruks AB. Firman Qvist & Gjers projekterade och utformade kraftstationen efter egna typritningar. Turbinerna tillverkades av Brefvens Bruk i Närke och generatorerna av ASEA i Västerås. Kraftstationen togs ur drift år 1949 då det nya kraftverket intill hade uppförts och börjat användas. Då igenfylldes också tilloppskanalen norr om byggnaden. Kraftstationen har sedan dess bevarats orörd och övertogs av kommunen år 1991. Anläggningen visas ida...

Läs mer i eget fönster