Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, SKOLMÄSTAREN 2 TULLSTUGAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TULLSTUGAN (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Offentlig förvaltning - Tullhus och tullstation

Offentlig förvaltning - Tullhus och tullstation

SKOLMÄSTAREN 2

Historik

På fastigheten har funnits tullstuga sedan 1600-talet. Nu finns här ett bostadshus och ett gårdshus - f d tullstuga respektive tullmagasin - vars stommar möjligen kan härstamma från denna tid. Efter stadstullens avskaffande 1810 har här bl a varit telegrafstation (1858-78) samt senare bostäder.
Båda byggnaderna är timrade och har fått sitt nuvarande utseende vid 1800-talets början. Gathuset har en rikt artikulerad klassicistisk fasadutformning med frontespiser på båda långsidorna. Fasaderna är reveterade och gulfärgade med undantag av gårdsfasaden som är klädd med stående panel samt gulmålad. Fönsteromfattningar, knutlådor och takl...

Läs mer i eget fönster