Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, GISTA 5:16 FÖRENINGSLOKALEN THOR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÖRENINGSLOKALEN THOR (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

GISTA 5:16

Historik

Medlemmar av Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundets avdelning 9 uppförde 1896 den envåniga träbyggnaden, som torde vara en av de äldsta Folkets Hus-lokalerna i landet. Huset är ett s.k. Knubbhus - det är murat med korta plankstumpar, knubb eller klant. Ytterpanel och takbeläggning har förnyats i sen tid. Den stora samlingssalen, efter restaurering 1976 återställd och rekonstruerad i ursprungligt skick, har dekorerade tak och väggar.

KÄLLA. Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3