Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, KARREBY 1:2 ULLABERG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULLABERG (akt.)
Södermanland
Nyköping

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

KARREBY 1:2

Historik

Ullaberg antas ha byggts för en gruvfogde vid den närbelägna gruvan omkring 1700-talets mitt. I ett av rummen inrymdes kontor. Den stora, nästan kvadratiska byggnaden med genomgående förstuga är uppförd av timmer i en våning med inredd vind under valmat brutet tak. Bland tidigare ägare märks familjen von Berchner på Svärta gård, vars dotter givit namn åt Ullaberg.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3