Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, KATRINEHOLM 4:3 KATRINEHOLMS JÄRNVÄGSSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning

fd981214

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KATRINEHOLMS JÄRNVÄGSSTATION (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

KATRINEHOLM 4:3

Historik

Det ursprungliga stationshuset av trä ritades av A. Edelsvärd och uppfördes i början av 1860-talet. Med Katrineholms växande betydelse som järnvägsknutpunkt gjordes flera till- och ombyggnader. År 1915 gjordes en radikal ombyggnad, då de olika delarna gavs en fastare sammanhållen struktur.
Stationshuset är uppfört i både putsad sten och reveterad träfasad, en låg, lång oregelbunden byggnad med flacka takfall, takkupor och tornbyggnader på taknocken. Den tillbyggda restaurangen är i två våningar, fönsteraxlarna har rundbågemotiv, taket är valmat.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1997-04-14