Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, HÄLLEFORS BRUK 1:116 HÄLLEFORS BRUK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLEFORS BRUK (akt.)
Södermanland
Flen

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

Slott och herrgård - Herrgård - Bruksherrgård

HÄLLEFORS BRUK 1:116

Historik

Stora huset uppfördes under 1750-talet och hade till en början rödfärgade timmerväggar under spåntäckt tak. År 1844 lät ägaren till Hälleforsnäs bruk bygga om stora huset efter förslag från arkitekt Carl Fredrik Åbom (1817-1900). Åboms ombyggnad innebar att fasaderna kläddes med tegel i halvstens storlek, putsades och sedan avfärgades i gulrött och beige, vilket efterliknade olika sandstenskulörer. En tvåvånings tillbyggnad uppfördes vid västra gaveln och en envånings vid den östra. Byggnaden gavs en exteriör utformning i nygotik, vilket anses som tidigt.
En i huvudsak interiör ombyggnad påbörjades 1911 efter förslag av arkitekten ...

Läs mer i eget fönster