Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, LAGMANNEN 1 MALMKÖPINGS TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

963917CS

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALMKÖPINGS TINGSHUS (akt.)
Södermanland
Flen

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

LAGMANNEN 1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Villåttinge härads tingshus i Malmköping ligger vid Malma hed, strax intill Malma kyrka. Ursprungligen uppfördes huset som kombinerat tingshus och översteboställe för regementschefen vid Malma hed. 1921 flyttade Södermanlands regemente till Strängnäs och då köpte tingshusbyggnadsskyldige hela byggnaden. Vid inventeringstillfället, 1999, fungerade byggnaden som tingsställe för Katrineholms tingsrätt ungefär två gånger per månad.

För utförlig beskrivning av tingsrättsbyggnaden, se byggnad - under rubriken historik.

För ytterligare information om domsagans hist...

Läs mer i eget fönster

Tingsrätten för Villåttinge härad flyttade till tomten invid exercisplatsen vid Malmhed efter ett beslut 1788. Om en ny byggnad då uppfördes eller om man använde ett befintligt hus är oklart. När en ny regementschef tillträdde lät han bygga till tingshuset med tre fönsteraxlars längd för att nyttja som salong. Regementsexpeditionen var inhyst i tingshuset. 1921 inköptes salongstillbyggnaden till tingshuset. På 1960-talet togs byggnadens kakelugnar bort och interiörens ytskikt ändrades.

Malmköpings tingshus är uppfört av liggtimmer på en stengrund och avtäckt med sadeltak belagt med enkupigt tegel. Fasaden är klädd med liggande rödm...

Läs mer i eget fönster