Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, ÅDÖ 1:1 ÅDÖ KAPTENSBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅDÖ KAPTENSBOSTÄLLE (akt.)
Södermanland
Flen

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

ÅDÖ 1:1

Historik

Ådö på en ö i Båven bestod under medeltiden av två gårdar som 1391 skänktes till Vadstena kloster. Gårdarna blev under 1500-talet arv och eget och sammanslogs 1585 till ett enda hemman. År 1640 övergick Ådö i Carl Carlsson Gyllenhielms - Karl IX:s son utom äktenskapet - ägo men såldes av denne till hans släkting Gustaf Gustafsson av Wasaborg - Gustav II Adolfs son utom äktenskapet - som lade gården under Vibyholm. Genom reduktion drogs Ådö 1691 in till kronan och indelades först som löjtnants-, senare som kaptensboställe vid Södermanlands regemente.
Huvudbyggnaden är av putsad och vitfärgad sten i en våning under säteritak täckt m...

Läs mer i eget fönster