Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, ED 1:33 EDS HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDS HERRGÅRD (akt.)
Jönköping
Värnamo

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

ED 1:33

Historik

Byggnadsminnet utgörs av Eds herrgård och består av huvudbyggnaden, norra flygeln, brobyggnaderna, båthuset, stenmagasinet och smedjan. Huvudbyggnaden, vars äldsta delar kan vara från 1790 är starkt präglad av en om- och tillbyggnad 1848. Den är uppförd av timmer i två våningar och en mezzaninvåning. Fasaden är klädd med liggande fasspontpanel och horisontellt indelad av flera gesimser. Östfasadens mittparti är markerat med en frontespis, två pilastrar och en stor veranda med balkong ovanpå. Västfasaden har två sidorisaliter och fyra inbyggda balkonger. Sadeltaket är helvalmat och sockeln är av sten. Den norra flygeln är en magasins...

Läs mer i eget fönster