Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, ÖLMESTAD 8:9 REFTELE TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

981014YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REFTELE TINGSHUS (akt.)
Jönköping
Gislaved

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Tingshus

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Tingshus

ÖLMESTAD 8:9

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Västbo härads tingsplats har sedan 1600-talet varit Ölmestad, Reftele socken. Ett tingshus uppfördes på platsen 1655, och flyttades närmre byn 1683. Det nya tingshuset var dock dåligt uppfört, bland annat läckte taket och buktade. Ett helt nytt tingshus i trä uppfördes 1847, men brann ned nästan omedelbart. Man återuppförde emellertid genast byggnaden på samma plats. Ett nytt tingshus uppfördes 1903-04. Reftele tingshus ligger i en stor träd- och granhäcksomgärdad trädgård i centrum av samhället.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokum...

Läs mer i eget fönster

Ölmestad i Reftele socken har varit Västbo härads tingsplats sedan 1660. Det f.d. tingshuset uppfördes 1903 efter ritningar av byggmästaren John Johnsson i Värnamo och är ett gott exempel på sekelskiftets tegelarkitektur. Det är uppfört av rött tegel med hörn, lisener och omfattningar m.m. i gult tegel. Huvudfasadens mittparti är uppfört i två våningar och har en mittrisalit med brutet gavelkrön, ett blindfönster med häradsvapnet i mitten samt en loggia i bottenvåningen. Partiet med tingssalen är avslutat med en absid. Fönstren är stickbågiga och taken valmade samt klädda med plåt. När man slutade använda byggnaden som tingshus såld...

Läs mer i eget fönster