Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, KRÖGAREN 9 M.FL. HÖGLUNDSKA HUSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGLUNDSKA HUSEN (akt.)
Kalmar
Kalmar

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

KRÖGAREN 9

KRÖGAREN 17

Historik

Byggnadernas gatulinje följer kvarterets äldre sträckning som bestämdes av den 1878 rivna Preusservallen, en del av det befästningsverk som omgav Kvarnholmen. Huset nr 10 är byggt av timmer i två våningar omkring 1700, men har fått sitt nuvarande utseende under 1800-talets senare del. Det har en ovanlig planlösning med en halv mezzaninvåning över portgången. Fasaderna är reveterade och ljust brunfärgade, taket brutet och täckt med tegel. Den friliggande trappan är den nu enda bevarade på Kvarnholmen. Fast inredning från 1800-talet är bevarad liksom en intakt hissanordning på vinden.
Byggnaden nr 9 är uppförd i timmer i två våningar...

Läs mer i eget fönster