Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, KORTEBO 2:4 M.FL. EKLUNDSHOVS VATTENVERK OCH INTAGSBRUNN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKLUNDSHOVS VATTENVERK OCH INTAGSBRUNN (akt.)
Jönköping
Jönköping

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Vattenverk

KORTEBO 2:4

KORTEBO 2:171

Historik

Den äldre delen av Eklundshovs vattenverk omfattar två byggnader, varav en intagsbrunn. Eklundshovs byggnader är ritade i och har prägel av dåtidens funktionalistiska ideal med rena, strama, putsade ytor som var vanliga för industribyggnader under 1930- och 1940-talet. Själva vattenverken består ursprungligen av två byggnadskroppar. 1947 gjordes en tillbyggnad mot norr i samma stil med väggar i hålstensbetong, s.k. blåbetong, innehållande filterbassäng samt förrådsutrymmen. Vattenverket har varit en anläggning för produktion av dricksvatten. Råvattnet har tagits ur Vättern och renats från fasta föroreningar i ett sandfilter. 1958 la...

Läs mer i eget fönster