Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, VÄSTERMALM 1:2 M.FL. GUSTAV ADOLFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4104-11.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAV ADOLFS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

VÄSTERMALM 1:2

VÄSTERMALM 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GUSTAF ADOLF

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1471, år 1900: 14831, år 1995: 20454

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen bildades 1624 ur Selånger. Mellan 1624 och 1822 pastorat med Selånger, 1822-47 eget, sedan 1847 med Skönsmon.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i stadskärnan på en höjd på södra stranden av Selångersån nära mynningen i Sundsvallsfjärden. Omgivningen består av skolor, tingshus och andra offentliga byggnader.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Träkyrka från början av 1630-talet. Liten byggnad utan torn, med brant takresning. Ingång i väster.

II: 1654 byggdes en ny kyrka vid Stadstjärnen, delvis med återanvä...

Läs mer i eget fönster

Kvarteret Västermalm 1:2 i Sundsvalls kommun. Härnösands stift

Sundsvalls första kyrka byggdes under senare delen av 1620-talet, den uppfördes utmed Selångersån, vid Åkroken. En träkyrka med brant takresning, takkam med flöjlar och kors, samt ingång från den västra gaveln, dock saknade kyrkan torn och klockstapel.
Under senare delen av 1600-talet flyttades Sundsvalls centrum österut, mot havet, träkyrkan revs därmed och fick bli del av en större träkyrka som 1654 byggdes på den nuvarande stadshustomten. Dess yttre var rödmålat, kyrkan omgavs av en borggård och norrut, utanför bogårdsmuren reste sig en klockstapel. En altarta...

Läs mer i eget fönster