Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LANTMÄTAREN 1 LANTMÄTERISTYRELSENS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANTMÄTERISTYRELSENS HUS (akt.)
Stockholm
Stockholm

Slott och herrgård - Slott - Lustslott

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

Slott och herrgård - Slott - Lustslott

LANTMÄTAREN 1

Historik

Byggnaden uppfördes 1642-44 i Kungsträdgården som lusthus åt drottning Kristina. Den fungerade samtidigt som källare till förvaring av trädgårdsprodukter. Byggnadsledare var slottsbyggmästaren Louis Gillis.
Den nedre våningen var på 1600-talet utformad som en loggia, uppburen av fem marmorkolonner.
1673 byggdes loggian in och väggen delades i blindarkader.
1689 uppläts ett rum åt lantmäterikontoret som från 1711 till 1975 disponerat hela byggnaden.
Huset fick sin nuvarande karaktär vid en om- och tillbyggnad 1754 efter ritningar av C. Hårleman.
1850-51 tillbyggdes det fram till nuvarande Västra Trädgårdsgatan efter ritningar av I. C...

Läs mer i eget fönster