Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KONSTHALLEN 14 KV KONSTHALLEN 14 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV KONSTHALLEN 14 (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

KONSTHALLEN 14

Historik

Fastigheten Konsthallen 14 bildades och bebyggdes under 1700-talets första hälft. Den nuvarande bebyggelsen tillkom i huvudsak mellan 1861 och 1870. En mindre byggnadsdel från 1849 ingår i ett av bostadshusen. Från de rivna 1700-talsbyggnaderna har ett antal inredningsdetaljer återanvänts i husen. Exteriörerna är tämligen välbevarade och stora delar av de ursprungliga planlösningarna och inredningsdetaljerna finns bibehållna. Fastigheten utgör ett välbevarat exempel på bostadsbebyggelse från 1860- och 1870-talen.

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1994-01-03, Dnr 221-1993-16974