Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GLAUCUS 5 KV GLAUCUS 5 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV GLAUCUS 5 (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

GLAUCUS 5

Historik

Fastighetens bostadshus i Johannesgränd samt den därtill hörande magasinsbyggnaden i Pelikangränd är båda uppförda under 1600-talet; boningshuset troligen omkring mitten och magasinet vid slutet av århundradet. Byggnaderna är tre våningar höga, ljust gulputsade och vilar på kvaderstensskockel. Flera ombyggnader har skett, främst 1768 och 1883, då bland annat bostadshusets fönsterindelning omdisponerades.
Boningshuset bevarar ursprunglig gårdsportal, stucktak från 1600-talets slut och snickeriinredning från 1700-talet. Efter en brand renoverades det och fungerar nu som kontor.
Magasinets funktion speglas i fasadens symmetriskt placer...

Läs mer i eget fönster