Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GAMLA SKOGSINSTITUTET 1 GAMLA SKOGSINSTITUTET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA SKOGSINSTITUTET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola - Högskola

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

Utbildning och vetenskap - Skola - Högskola

GAMLA SKOGSINSTITUTET 1

Historik

Gamla skogsinstitutets tornprydda byggnad finns i slutet av Strandvägens allé på en terrasserad tomt på bergets västra sida. Under 1500-talet låg här Vädla kungsgård som även kallades Gamla Ladugården och som gett namnet till ladugårdslandet eller ladugårdsgärdet. År 1647 fick hovjägmästare Hans Millitz tomten av Kronan och uppförde här också en byggnad. 1733 uppfördes en ny byggnad åt överhovjägmästaren Gustaf af Spens som bestod av en huvudbyggnad med två flyglar byggda i putsat tegel.

Andre hovjägmästaren, som också var inspektor, hade det huvudsakliga ansvaret för Djurgårdens marker och djur. Israel Adam af Ström hade tjänsten ...

Läs mer i eget fönster